ARGE

Taşdelen Group bünyesindeki Ar-Ge bölümleri sahip olduğu know-how birikimi ile ürün geliştirme, kalite ve verimlilik artırma araştırmaları yapmaktadır. Başlıca hedefi teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek ürün portföyünü, müşteri memnuniyetini ve Taşdelen Group'un pazar gücünü sürekli olarak yenilemek ve artırmaktır. Taşdelen Group'un her bireyi yenilikçi düşünce yapısı, değişim, gelişim ve yeni teknolojilere açık fikirleri ile Ar-ge gurubunu desteklemekte, yeni, tescilli markalara hayat vermektedir.

Taşdelen Group sistematik Ar-ge çalışmaları konusunda üniversite ve akademik kuruluşlarla iş birliği içinde çalışarak teknolojideki gelişme süreçleri ve yenilikçi düşüncelerin desteklenmesine gurup bünyesindeki her türlü teknik donanım ve nitelikli personel olarak katkıda bulunmaktadır. Grubun öncü üyesi Polyteks, aynı zamanda TTGV* kurucu üyesidir. CIRFS** ve SUSEB*** üyelikleri ile de gerek ulusal gerek uluslararası alanda sektörel gelişmeleri yakından takip ederek, öncü ve yenilikçi yapısına entegre etmektedir.

Yeni ve son sistem ekipmanlarla kurulu modern laboratuarlarında üretim aşamalarında ortaya çıkan örnekleri fiziksel ve kimyasal olarak analiz edebilen Taşdelen Group, hammaddeden sevkiyata, üretimin her aşamasında yapılan kalite kontrol sistemini benimsemiştir. Taşdelen Group uluslararası alanda geçerli kalite güvence belgeleriyle (ISO 9001) uyumlu bir kalite kontrol ve kalite ve problem bildirim sistemine sahiptir. Üretimin her aşamasında insana ve doğaya saygıyı ön planda tutmasını Oeko-Tex Standard 100 belgesiyle tescillemiştir.

* Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı
** Uluslar arası Suni ve Sentetik İplik Üreticileri Birliği
*** Suni ve Sentetik İplik Üreticileri Birliği