ÜRÜNLER
ÜRÜNLER
ANTI MIKROBIYAL IPLIKLER

 

 

Mikroorganizmalar soluduumuz havada, vücudumuzda, toprakta ve temas ettiimiz bütün yüzeylerde bulunmaktadr. Özellikle bakteriler enfeksiyon, hastalk, koku gibi salkla ilgili problemlerin yannda tekstil ürünlerinin bozulmasna ve lekelenmesine de sebep olabilirler. nsan vücudu kendisine dorudan temas eden giysilerdeki bakterilere s, nem ve besin salar. Yani bakteri geliimi için mükemmel bir çevre ve uygun artlar sunar. 
Antimikrobiyal iplikler; bakteri üremesini, koku oluumunu ve bunlardan dolay oluan fiziksel bozulmay ve kötü kokular önler. 
Kalc antimikrobiyal etkenlik salar. Ykama sonrasnda etkenlii azalmaz.